Saltar al contenido.

Manifiest

Busco recuperar la concepció ritual pròpia de l’ art, que revela a l ‘ésser humà d’una forma més lliure, i fa sorgir la màgia i la saviesa que han sigut enterrades sota la raó i la ciència, reconstruint així la funció originària de l’ artista, de connectar el món invisible i el visible. A través de la pintura i el dibuix, trobo la forma de rebel·lar l’ inconscient, fent sorgir de l’abisme interior aquells símbols  comuns en cultures ancestrals, creant així imatges que  connecten amb la nostre dimensió sagrada.

La catarsis de l’ésser humà és una detonant en la meva obra, on el cos va desapareixent i fonent-se amb el cosmos. Busco la transformació, d’un cos rígid a un cos orgànic, del formigó a la terra, dels espais limitats i conceptuals a la infinitud de lo abstracte. 

Busco recuperar la concepción ritual propia del arte, que revela al ser humano de una forma más libre, haciendo surgir la magia y la sabiduría que han sido enterradas bajo la razón y la ciencia, para así reconstruir la función originaria del arte, de conectar el mundo invisible y el visible.  A través de la pintura y el dibujo encuentro la forma de develar el inconsciente haciendo surgir del abismo interior aquellos símbolos comunes en culturas ancestrales, creando así imágenes que conectan con nuestra dimensión sagrada.

La catarsis del ser humano es un detonante en mi obra, donde el cuerpo  va desapareciendo y fundiéndose con el cosmos. Busco la transformación  de un cuerpo rígido a un cuerpo orgánico, del hormigón a la tierra, de los espacios limitados y conceptuales a la infinitud de lo abstracto.

I’m search  recovering the ritual conception proper to art, which reveals the human being in a more free way, and brings forth magic and wisdom buried under reason and science. I seek to reconstruct the original function of the artist, to connect the invisible and the visible world.  Through painting and drawing, finding a way to unveil the unconscious from the inner abyss and raising symbols that are common in ancient cultures, thus creating images that connect with our sacred dimension.

The catharsis of the human being have been a trigger in my work,  where the bodies are disappearing and merging with the cosmos. I seek the transformation, the evolution of a rigid body into an organic body, from concrete to earth, from conceptual and limited spaces to the infinity of the abstract.

Maria C. V. Vida

+ 34 680 13 51 58
maria-vida@riseup.net

https://www.instagram.com/mariavida_/